Poznajte náš tím


Váš úspech je pre nás motiváciou.

Hlavným predmetom podnikania GOLDEN ROPE ACADEMY  je vzdelávacia  a zážitková činnosť. Vzdelávacia činnosť, ktorá sa špecifikuje na koučing, konferencie, kongresy, školenia, tréningy, zážitkové vzdelávanie, porady a  skupinové  koučingy a tréningy. 

Zároveň sa venujeme organizovaniu školení a eventov.  Naším prioritným cieľom je prispievať k mimoškolskému modernému vzdelávaniu na Slovensku. 

Okrem iného, sa GOLDEN ROPE ACADEMY orientuje aj na dobrovoľnícku činnnosť a to poskytovaním bezplatného vzdelávania ľuďom a organizáciám, ktoré to najviac potrebujú. Pomáhame so vzdelaním v rodinách z nižších sociálnych vrstiev, reedukačným domovom a iným neziskovým sektorom.

Motivácia podnikať v tejto oblasti pochádza z túžby pomáhať ľuďom nachádzať vlastné smerovanie v živote. Zvyšujeme firmám a spoločnostiam svoje zisky vzdelávaním manažérov a vyššie postavených pracovníkov.  


Zakladateľka spoločnosti

Zakladateľkou Golden Rope Academy je Mgr. Nina Zadrabajová, PCC. Je uznávanou odborníčkou v oblasti osobnostného rozvoja a v rozvíjaní osobného potenciálu. Osobnostnému rastu, školeniam, tréningom, osobným a skupinovým koučingom sa venuje už niekoľko rokov. Momentálne spolupracuje s niekoľkými spoločnosťami a zabezpečuje komplexnú AKADÉMIU VZDELÁVANIA.

 Vyštudovala politológiu v Nitre, pracovala v nadnárodnej spoločnosti ZEPTER INTERNATIONAL ako líder, kouč, školiteľ a riaditeľ. Predtým sa venovala profesionálnym tréningom telefonovania v telekomunikačnej oblasti. Momentálne sa venuje okrem budovania spoločnosti GRA aj štúdiu medzinárodných rokovaní v Prahe.

Ročne organizuje niekoľko prednášok, školení osobnostného rozvoja, úzko spolupracuje s firmami aj nadnárodného charakteru

Jej hlavným poslaním je pomáhať ľuďom objavovať ich vlastný potenciál a pomáhať im nachádzať ich vlastné smerovanie.

Motto: ,,Naše šťastie je na opačnej strane nášho strachu."


SPOLUPRÁCA S  VÝZNAMNÝMI LEKTORMI 

Uznávaný lektor Adrián Körmöczi

  Lektor v oblasti športu a zdravej výživy, naturálny kulturista. Realizuje školenia v oblasti cvičenia, zdravého životného štýlu,nájdenia psychického a fyzického balansu v živote, ako aj školenia o úspechu a osobnosti.

Aktuálne je Odborným konzultantom v PROJEKTE SKYWAY na zostrojení UNIBIKE (fitness budúcnosti.)Má za sebou úspechy ako napríklad:

  • Vicemajster sveta 2015 v NATURÁLNEJ KULTURISTIKE . 
  •  Vicemajster SVK v kategórii Physique. 
  • Víťaz nominácie na Majstrovstvá sveta 2015. 
  •  Víťaz MISS UNIVERSE v Denveri v USA v niekoľkých kategóriach. 
  • ABSOLÚTNY VÍŤAZ Nominácii SLovenska na Majstrovstvá sveta 2016 

Adrián má odtrénovaných niekoľko stoviek hodín so spokojnými klientami. V súčasnosti sa venuje profesionálne Naturálnej kulturistike ako aj organizácii školení. Spoločne sa podieľame na zveľaďovaní myšlienky GOLDEN ROPE ACADEMY. Realizujeme spoločne náš najpopulárnejší PROJEKT - TELO, DUŠA, MYSEĽ V DOKONALEJ HARMÓNII.    

Staňte sa aj Vy súčasťou spoločnosti GOLDEN ROPE ACADEMY, rozširujeme náš tím... 

Tešíme sa na spoluprácu...